Magazín iLeGaLiT vznikol v roku 2011, jeho zakladateľkou a šéfredaktorkou je Lucia Bihuncová. Počas svojej existencie prešiel viacerými formálnymi zmenami a vystriedalo sa v ňom niekoľko redaktorov. Spočiatku bol magazín orientovaný na literatúru, no popri básniach a poviedkach sa v ňom postupne začali objavovať aj iné druhy umenia. Priestor dostali fotografie, ilustrácie, koláže a ďalšie výtvarne zamerané práce. Práve fotky sa stali neoddeliteľnou súčasťou magazínu a momentálne je iLeGaLiT zameraný primárne na fotografie. Magazín je od svojho vzniku až po súčasnosť neziskový. Ak nás chcete akýmkoľvek spôsobom podporiť, neváhajte nás kontaktovať.

KONTAKT:

šéfredaktorka: PhDr. Lucia Bihuncová
emailová adresa: ilegalit@post.cz

Magazín iLeGaLiT